همایش ورمی کمپوست در استان کرمان (دانشگاه پیام نور سیرجان )

برگزاری اولین همایش ورمی کمپوست در استان کرمان (دانشگاه پیام نور سیرجان )

برگزاری اولین همایش ورمی کمپوست . این همایش با همکاری دانشگاه پیام نور سیرجان .جهاد کشاورزی . اتحادیه  تعاونیهای تولیدی سیرجان  .جناب مهندس اسلاملو وشرکت الی زیست سیرجان در دانشگاه پیام نور برگزار شد جناب دکتر شریفی بنیانگذار ورمی کمپوست در ایران به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداخت  . این فراوری  از ضایعات کشاورزی در بستر کرم میباشد ونتیجه کود الی ورمی کمپوست است . این کود برای تولید میوه های ،وسبزیجات  اورگانیک (بدون مواد شیمیایی وسمی)استفاده میشود برای اطلاعات بشتر به سایت www.vermica.ir مراجعه فرمایید.

0
0
0