استاد دکتر طاهره صفارزاده

شاعره،نویسنده،نظریه پرداز، محقق، مترجم و استاد دانشگاه، روز 27 آبان 1315 در سیرجان به دنیا آمد.
پدر و مادرش را در 5 سالگی از دست دادو تحت تکفل مادر بزرگ خود قرار گرفت. وی در شش سالگی تجوید، قرائت و حفظ قرآن را در مکتب محل آموخت.
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کرمان گذراند. نخستین شعرش را ( به نام بینوا و زمستان) در 13 سالگی سرود و با شعر ((کودک قرن)) شهرت یافت.
کودک قرن توصیفی است از وضعیت فرزند یک مادر اشرافی و ترسیمی است از انشحطاط فرهنگ غربگرایانه.
شادروان دکتر طاهره صفارزاده خادم القرآن و بانوی برتر جهان اسلام در تاریخ 5 آبان 1387 زندگی را بدرود گفت و در جوار امامزاده صالح مدفون شد.

0
0
0