پارک بانوان

نام فضایی مناسب و متفاوتی است با مساحتی بیش از دو هکتار دارای امکانات تفریحی و ورزشی کافی.
این پارک در سال 1388 به بهره برداری رسید و هم اکنون از پارک های پر رونق شهر محسوب میشود و جایگاه تفریحی، ورزشی امن و مناسبی است ویژه ی بانوان.
گفتنی است که پارک مذکور دارای سالن های اسکواش و غرفه های متعددی جهت عرضه ی صنایع دستی، تولیدات محلی، غذاهای سنتی است و تعداد زیادی از بانوان همشهری در این مکان فعالیت دارند.

0
0
0