بچه ای که حرف های...

Play

تخریب قبر ولی خان

 

 

 

مدت زمان حرمت نبش قبر تا چند وقت پس از دفن حرام است؟

جواب اندیشمندان مسلمان
براى نبش قبر زمان خاصّى مطرح نیست زیرا بدن اشخاص و همچنین زمینها متفاوت است تنها در صورتى مى توان نبش کرد که یقین به از بین رفتن تمام آثار بدن حاصل  شده باشد

ادامه مطلب: تخریب قبر ولی خان

0
0
0

وقتی که سرما می آید

ادامه مطلب: وقتی که سرما می آید

0
0
0

چرا نسبت به گذشتگان بی تفاوتیم

چرا سنگ قبر ولی خان پسر زاده حاج محمد که شناسنامه ای از فامیل ستوده نیا میباشد برای فقط چند متر زمین باید تخریب شود

ایا این است احترام به گذشته گان ؟شورای اسلامی قبلی همگی ستوده نیا نبودند .ولی اکنون که هستند .چشم انتظار فهم آنها هستبم .اگر فهیم باشند

بعضی وقتها از پلنگ هم میتوان انتظار داشت مهربان باشد /ولی بعضی انسانها در عین سیری باز هم گرسنه اند .

0
0
0