بچه ای که حرف های...

Play

عید سعید غدیر برهمگان مبارک

مرا غدیر نه برکه، که بیکران دریاست
علی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست

مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان است
علی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست

عید سعید غدیر خم مبارکتان باد

0
0
0