مراسم تودیع ومعارفه ریاست پاسگاه سعادت آباد

مراسم تودیع ومعارفه ریاست پاسگاه سعادت آباد

روز دوشنبه 29آبان با حضور مسئولین بلند پایه شهرستان واهالی محترم منطقه قهستان مراسم تودیع جناب سروان محمود آبادی ومعارفه جناب سروان محیا پور روسای جدید وقدیم پاسگاه انتظامی سعادت آباد در مسجد یحیی آباد برگزار گردید 

0
0
0